Corona update 29-4-20

| Update hervatten trainingen voor jeugd |

Beste allemaal,
Afgelopen maandag heeft het bestuur via een digitale vergadering overleg gehad om te bepalen op welke wijze we trainingen voor jeugd kunnen hervatten. Hieronder kort welke stappen we gaan ondernemen nu;
We willen op een goed georganiseerde wijze de trainingen voor jeugd t/m 12 jaar als eerste oppakken. Zo houden we het voor iedereen beheersbaar om de richtlijnen te hanteren. Hiervoor is gekozen omdat de richtlijnen voor deze doelgroep voorschrijven dat onderling geen 1,5 meter aangehouden hoeft te worden. Wel tussen trainer(s) en kind. Om bij te houden hoeveel leden op het terrein per training zijn gaan we werken met aanmelden bij de trainers. We zijn voornemens te starten op woensdag 6 mei.
De Kangoeroes starten nog niet, hiervoor willen we eerst de woensdagavonden opgestart hebben.

Vanavond, woensdag 29-4, wordt door 3 ‘Corona-coördinatoren’ bekeken op welke wijze we logische looproutes op het terrein kunnen aangeven. Daarnaast worden er schema’s opgesteld welke teams wanneer gaan trainen. We houden hierbij rekening met de teams dat tussentijds de materialen gereinigd kunnen worden.
We houden rekening met onze trainers zodat ook van hen de veiligheid gewaarborgd blijft.

Jullie worden op de hoogte gehouden van de voortgang via mail en de website. Samen gaan we er voor zorgen dat we weer lekker sportief bezig kunnen zijn!

Vragen kun je stellen door te mailen naar; voorzitter@kvspringfield.nl

Vriendelijke groet,
Het bestuur

Corona maatregelen update 07-04-20

Hallo leden en ouders van leden,

Hier even een “up-date” van de maatregelen betreffende het Corona-virus voor onze club:

In deze onwerkelijke tijd proberen wij als bestuur toch wat zaken onder de aandacht te houden en zijn wij (ieder op zijn manier) wel bezig met ons clubje. Zo is er bv hard gewerkt op de accommodatie aan het verwijderen van de bomen en n.a.v. dit de verbetering van de stukken grond met de uitstrooiing van boomschors op de plaatsen waar veel onkruid groeide. Hierdoor krijgt een en ander een veel mooier aanzicht en is het onderhoud (ook van ons dak en de goten) een stuk verbeterd door deze situatie. Met dank hiervoor aan onze “schoffelaarsgroep”!!

Ook theoretisch zijn we bezig met een aantal zaken: we proberen in beeld te brengen hoe het financieel verder moet. Onze kosten (huur kamp accommodatie,  zaalhuur Parrestee, afdracht aan KNKV,  enz) zijn betaald. Voorlopig ziet het er naar uit dat we hier geen teruggave voor gaan krijgen. Ook de overweging om iets te doen met onze inkomsten (contributie) is natuurlijk onder de aandacht. Zodra wij als bestuur daar een beter inzicht in krijgen (afhankelijk van een aantal beslissingen van de diverse instanties) zullen wij naar u allen een voorstel hierover doen. Wij hopen dat hiervoor (tot die tijd) enig begrip is bij u! Natuurlijk zullen alle beslissingen betreffende contributie voorgelegd worden aan alle seniorleden tijdens een ALV.

Op sportief gebied kunnen we een paar zaken mededelen: voor het nieuwe veldseizoen hebben we 2 trainers aangetrokken. Hierdoor kan er training gegeven worden aan het 1e damesteam en aan het 1e gemengde team.

De jeugdcomm. is bezig met het samenstellen van de nieuwe jeugdteams. Zij zullen dit in overleg doen met de partijen die hierbij van belang zijn.

Wanneer alles weer gaat starten kunnen ook wij natuurlijk niet zeggen. Zoals ook u volgen ook wij de ontwikkelingen op het gebied van de maatregelen die hiervoor genomen gaan worden. Natuurlijk hoort u direct van ons zodra hiervoor Springfield een optie heeft.

Wij wensen natuurlijk iedereen een gezonde tijd totdat alles weer in een wat normalere situatie gaat komen en blijven voor u allen zo goed al het gaat aan de slag voor de toekomst van Springfield.

Het bestuur

Corona maatregelen maart

Beste leden en ouders,

Hieronder vind u de maatregelen die de KNKV heeft genomen n.a.v. het Coronavirus. Wij, Springfield, sluiten ons hierbij natuurlijk aan. Dat betekent dat er geen trainingen en wedstrijden zijn. Vanaf woensdag 18 maart gaan we weer starten met de trainingen. Dit uiteraard zonder wijzigingen van de bond.

Hier het bericht wat wij hebben ontvangen van de KNKV:

Het KNKV heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart n.a.v. het corona virus, waarbij Brabanders worden opgeroepen ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies luidde: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.” Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en bovendien is de organisatoren van samenkomsten met minder dan 1.000 mensen gevraagd ook te overwegen deze af te gelasten.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Daarom heeft het KNKV besloten alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging af te gelasten tot en met zondag 15 maart. 
Dit betreft een maatregel die voor de betreffende teams is genomen ongeacht niveau en competities. Daarbij gaat het om ongeveer 400 wedstrijden. Alle wedstrijden die de komende dagen op de planning staan voor Brabantse teams worden op een later tijdstip ingehaald. Het KNKV komt per competitie zo snel mogelijk met de inhaaldata.  Voor vragen over de competitie kunnen verenigingen zich wenden tot competitie@knkv.nl
Voor de situatie na 15 maart volgt het KNKV de verdere ontwikkelingen van de overheid, RIVM en NOC*NSF.

Meer informatie hierover is te vinden op het bericht op de homepage van www.knkv.nl

Wij gaan er van uit dat wij als bestuur u hiermede voldoende hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur KV Springfield