• Privacyverklaring
  • Omdat KV Springfield jouw privacy belangrijk vindt hebben we een privacyverklaring opgesteld die je hier kan downloaden

    We hebben de privacyverklaring ook kort samengevat in onderstaande infographic: