Preventiebeleid & Vertrouwenspersonen

Preventiebeleid

Het preventiebeleid van KV Springfield is terug te lezen in ons 20200302Huishoudelijk reglement 2020 onder artikel 5, nr.6 

Het preventiebeleid is gebaseerd op informatie vanuit NOC*NSF en ‘Centrum Veilige Sport Nederland’. Op deze pagina is meer informatie te vinden.


Vertrouwenspersonen

Binnen KV Springfield vinden we het belangrijk dat je je veilig voelt. Dit kan op sportief gebied zijn maar ook binnen de rest van de vereniging. Zijn er zaken welke gevoelig zijn en die je in vertrouwen wilt bespreken dan kun je je richten tot de vertrouwenspersonen. Zij zijn onafhankelijk van het bestuur en informeren richting bestuur enkel met toestemming van de melder.

Meer informatie over de vertrouwenspersonen en hoe je met hen in contact komt lees je in het document: vertouwenspersoon