• Beste leden en ouders,

  Hieronder vind u de maatregelen die de KNKV heeft genomen n.a.v. het Coronavirus. Wij, Springfield, sluiten ons hierbij natuurlijk aan. Dat betekent dat er geen trainingen en wedstrijden zijn. Vanaf woensdag 18 maart gaan we weer starten met de trainingen. Dit uiteraard zonder wijzigingen van de bond.

  Hier het bericht wat wij hebben ontvangen van de KNKV:

  Het KNKV heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart n.a.v. het corona virus, waarbij Brabanders worden opgeroepen ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies luidde: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.” Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en bovendien is de organisatoren van samenkomsten met minder dan 1.000 mensen gevraagd ook te overwegen deze af te gelasten.
  Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Daarom heeft het KNKV besloten alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging af te gelasten tot en met zondag 15 maart. 
  Dit betreft een maatregel die voor de betreffende teams is genomen ongeacht niveau en competities. Daarbij gaat het om ongeveer 400 wedstrijden. Alle wedstrijden die de komende dagen op de planning staan voor Brabantse teams worden op een later tijdstip ingehaald. Het KNKV komt per competitie zo snel mogelijk met de inhaaldata. Voor vragen over de competitie kunnen verenigingen zich wenden tot competitie@knkv.nl
  Voor de situatie na 15 maart volgt het KNKV de verdere ontwikkelingen van de overheid, RIVM en NOC*NSF.

  Meer informatie hierover is te vinden op het bericht op de homepage van www.knkv.nl

  Wij gaan er van uit dat wij als bestuur u hiermede voldoende hebben ingelicht.

  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur KV Springfield