• Beste korfballer of bezoeker van KV Springfield,

  Op het terrein van KV Springfield worden de volgende maatregelen gehanteerd vanwege Corona. Bij het betreden van het terrein gaat u hier mee akkoord. De laatste update van deze maatregelen dateren van 29-9-2020. Alle wijzigingen t.o.v. voorheen zijn in het blauw gemarkeerd.
  We hanteren het protocol dat door het KNKV is opgesteld in samenwerking met NOC*NSF, daarnaast worden er nog specifieke punten benoemd welke betrekking hebben op KV Springfield. De landelijke richtlijnen vanuit RIVM/Overheid zijn het uitgangspunt.
  Veel antwoorden op vragen rondom Korfbal en Corona zijn te vinden op: https://www.knkv.nl/faqcorona

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Heb je (milde) klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
  • Schud geen handen.
  • Het betreden van de accommodatie betekent meteen dat je aangeeft dat je gezond bent en geen klachten hebt.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers en/of begeleiders en/of corona-coördinator.

  Voor ouders/verzorgers/toeschouwers en spelers

  • Toeschouwers bij wedstrijden zijn niet toegestaan.
   (Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Houdt hierbij de 1,5 meter afstand in acht.)
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Onderling in de dug-out dienen personen ouder dan 18 jaar de 1,5 meter afstand regel in acht te nemen.
  • Vanaf 13 jaar: het advies is om een mondkapje te dragen wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
  • Het wordt afgeraden om met meer ouders/verzorgers, dan noodzakelijk voor het vervoer van het team, af te reizen naar uitwedstrijden.
  • Verenigingen hanteren eigen regels geldend op hun terrein, deze dienen te allen tijden opgevolgd en gerespecteerd te worden.

  Regels accommodatie

  Sportaccommodatie:

  • Beperk je verblijf op het terrein zo kort mogelijk. Het is de bedoeling dat iedereen na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

  Kantine:

  • De kantine is gesloten.

  Kleedkamers:

  • Kleed bij voorkeur thuis om. Douche waar kan ook thuis.
  • Het gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan. Dit betekent wel dat er maximaal 8 personen tegelijk in een kleedkamer kunnen en tevens met maximaal 2 personen tegelijk gedoucht kan worden.
  • Ouders/verzorgers mogen alleen bij noodzakelijke aanwezigheid de kleedkamers in.
  • Kleedkamer mogen niet gebruikt worden voor het houden van teambesprekingen, aangezien er maximaal 8 personen in een kleedkamer aanwezig mogen zijn. Teambesprekingen dienen buiten plaats te vinden.