Contributie

De contributie voor Springfield is als volgt:

Categorie Contributie
2019
(vanaf 1 april 2019)
Contributie
2018
(tot 1 april 2019)
Per
Kangoeroe Klup € 21 € 21 Kwartaal
Junioren € 42 € 41,50 Kwartaal
Senioren € 56 € 55 Kwartaal
Midweek € 34 € 33 Kwartaal
Steunend lid € 40 € 40 Jaar

De contributie wordt automatisch geïncasseerd.

De volgende voorwaarden zijn van belang zijn voor de contributie:

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Leden worden steeds voor een geheel verenigingsjaar lid, overmacht voorbehouden, dit ter beoordeling van het bestuur, waarbij onverminderd de contributieverplichtingen gehandhaafd blijven. Bij tussentijds toetreden is slechts de contributie verschuldigd vanaf de ingangsdatum tot het einde van het verenigingsjaar.

2. Opzeggingen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging, uiterlijk 1 mei.  Bij tussentijdse opzegging blijft de contributie tot het einde van het verenigingsjaar verschuldigd.

3. Boetes voor individuele overtreding, opgelegd door bijvoorbeeld de korfbalbond (KNKV) zijn in principe voor rekening van het betreffende lid.

De volledige voorwaarden zijn hier te vinden.