Schaatsen

Hallo allemaal!!!
Tussen Sinterklaas en Kerst willen we weer iets leuks met elkaar gaan doen. Na het succes van andere jaren in het zwembad en op de bowlingbaan, hebben we bedacht om dit jaar met jullie te gaan Schaatsen!!
Een spetterend begin van je weekend. Eens kijken wie de beste schaatser van onze vereniging is.
Op vrijdagavond 12 december gaat deze activiteit plaatsvinden bij de Kunstijsbaan in Breda van 20:00 tot 21:30. We vertrekken dan om 19:15 in Hoeven.

Voor deze leuke activiteit vragen wij een eigen bijdrage van €6,50. Deze mag je 12 december gepast meenemen. Mocht je geen eigen schaatsen hebben, dan kun je deze voor €6,- huren bij de ijsbaan.
Geef voor 6 december bij je trainer onderstaand strookje af, of mail naar karlijn_de_rijck@hotmail.com
Naam:…………………………………………………………………………………………………………
Team:………………………………………………………………………………………………………….
Mijn ouders kunnen rijden heen/terug: Ja Aantal pers……… Nee
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Geslaagd koppelschottoernooi

Zaterdag 21-6 j.l. had korfbalvereniging Springfield uit Hoeven hun jaarlijkse koppelschottoernooi en familiedag. Dit ter afsluiting van het seizoen. Onder mooie weersomstandigheden was dit een erg geslaagde dag. Er waren 46 koppels die meededen aan het koppelschottoernooi en dit was weer een ware happening. Na vele poulewedstrijden waren het uiteindelijk de dames die met de 1e plaats gingen strijken. Bij de kleinsten (3 mtr. paal) waren het Kaja Harteveld en Rachel van Rijen die 1e werden en bij de 3 mtr. paal waren de winnaressen: Jente Harteveld en Silvie Vlug, die een finale speelden tegen 2 heren uit België en deze partij wisten te winnen. De dag werd afgesloten met een barbecue waar 140 personen aan deelnamen. Er was veel gezelligheid onder de leden en ouders. Hieruit blijkt weer wat een mooie familie vereniging de korfbal is. Een erg groot compliment gaat uit naar de organisatoren van deze dag die alles weer perfect hadden geregeld. Tevens dank aan vv Hoeven die, vanwege de aanleg van de nieuwe velden, hun kantine beschikbaar hadden gesteld.
De aanleg van de nieuwe velden is in volle gang en Springfield hoopt dat hun nieuwe complex bij aanvang van de competitie (eind augustus) klaar zal zijn. De toezegging hiervoor is door de gemeente gedaan, maar de bouw van de accommodatie verloopt nog niet erg gladjes. Springfield gaat er echter van uit dat de gemeente Halderberge zich aan hun woord houd. Iedereen gaat nu genieten van een mooie vakantie en zodra de activiteiten weer een aanvang nemen zal Springfield zich wederom laten horen.

Koppelschottoernooi

Springfield blij met 2 “geschenkjes”

Afgelopen week werd onze vereniging verrast door 2 zaken die in dank werden ontvangen. Secretaris Jan Oomen mocht allereerst van een medewerker van de KNKV een wedstrijdbal in ontvangst nemen voor de mooie ledenaanwas die Springfield heeft gerealiseerd afgelopen jaar. Daar bovenop kwam een medewerker van de Rabo-bank een cheque overhandigen van €. 570,13. Dit bedrag is tot stand gekomen door de Rabo ClubkasCampagne. Leden en vrienden van Springfield hebben hun stem uitgebracht op onze vereniging waardoor dit bedrag is bereikt. Onze dank voor het vertrouwen en de stemmen die iedereen heeft gegeven aan onze club. Springfield zal de komende tijd trachten om sponsoren en/of andere vrienden van Springfield te benaderen met de vraag of men bereid is een financiële ondersteuning te geven waardoor er een aantal zaken gerealiseerd kunnen worden voor het nieuwe sportcomplex. We willen graag ons nieuwe clubgebouw ook mooi inrichten en daarvoor is natuurlijk een behoorlijk bedrag noodzakelijk. Op ons nieuwe complex krijgen we meer mogelijkheden voor het uitdragen van naamsbekendheid van sponsoren en we hopen dan ook dat we daarvoor de bedrijven vinden die hier aan willen meewerken. Het bedrag van de Rabo-cheque is hiervoor een mooie eerste aanzet.

Rabobank campagne

KNKV cadeau

Weer een super kampweekend

Nagenoeg de gehele jeugd (men vertrok met 70 jeugdleden) beleefde dit jaar weer een grandioos kampweekend. Alle wedstrijden waren verplaatst voor dit evenement. Het weekend staat al jaren bekend als een van de grootste festiviteiten van het korfbaljaar. De organisatie heeft ieder jaar een nieuw thema waar alle activiteiten op zijn afgestemd. Dit jaar was gekozen voor het thema: “wie is de Mol”? Het weer werkte ook erg mee en men kan dan ook terug kijken op een zeer geslaagd kampweekend.

Groepsfoto kamp 2014