Corona maatregelen update 07-04-20

Hallo leden en ouders van leden,

Hier even een “up-date” van de maatregelen betreffende het Corona-virus voor onze club:

In deze onwerkelijke tijd proberen wij als bestuur toch wat zaken onder de aandacht te houden en zijn wij (ieder op zijn manier) wel bezig met ons clubje. Zo is er bv hard gewerkt op de accommodatie aan het verwijderen van de bomen en n.a.v. dit de verbetering van de stukken grond met de uitstrooiing van boomschors op de plaatsen waar veel onkruid groeide. Hierdoor krijgt een en ander een veel mooier aanzicht en is het onderhoud (ook van ons dak en de goten) een stuk verbeterd door deze situatie. Met dank hiervoor aan onze “schoffelaarsgroep”!!

Ook theoretisch zijn we bezig met een aantal zaken: we proberen in beeld te brengen hoe het financieel verder moet. Onze kosten (huur kamp accommodatie,  zaalhuur Parrestee, afdracht aan KNKV,  enz) zijn betaald. Voorlopig ziet het er naar uit dat we hier geen teruggave voor gaan krijgen. Ook de overweging om iets te doen met onze inkomsten (contributie) is natuurlijk onder de aandacht. Zodra wij als bestuur daar een beter inzicht in krijgen (afhankelijk van een aantal beslissingen van de diverse instanties) zullen wij naar u allen een voorstel hierover doen. Wij hopen dat hiervoor (tot die tijd) enig begrip is bij u! Natuurlijk zullen alle beslissingen betreffende contributie voorgelegd worden aan alle seniorleden tijdens een ALV.

Op sportief gebied kunnen we een paar zaken mededelen: voor het nieuwe veldseizoen hebben we 2 trainers aangetrokken. Hierdoor kan er training gegeven worden aan het 1e damesteam en aan het 1e gemengde team.

De jeugdcomm. is bezig met het samenstellen van de nieuwe jeugdteams. Zij zullen dit in overleg doen met de partijen die hierbij van belang zijn.

Wanneer alles weer gaat starten kunnen ook wij natuurlijk niet zeggen. Zoals ook u volgen ook wij de ontwikkelingen op het gebied van de maatregelen die hiervoor genomen gaan worden. Natuurlijk hoort u direct van ons zodra hiervoor Springfield een optie heeft.

Wij wensen natuurlijk iedereen een gezonde tijd totdat alles weer in een wat normalere situatie gaat komen en blijven voor u allen zo goed al het gaat aan de slag voor de toekomst van Springfield.

Het bestuur