ONZE CLUB IS OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE

Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Niet alleen binnen maar ook buiten. Ook Springfield wil geheel rookvrij worden en de kinderen het goede voorbeeld geven. Dit willen wij doen aan de hand van volgend stappenplan.
In het bestuur zijn we al enige tijd bezig met het uitwerken van de afspraken rondom het rookvrij maken van het sportterrein. Herman Stokkermans en Anouk Lauwerijssen zijn hiervoor samen een projectgroepje begonnen en willen jullie hierin graag meenemen, om op deze manier draagvlak te creëren, zodat we samen op weg kunnen gaan naar een rookvrije generatie.
 
Het doel is om bij aanvang buitenseizoen april 2020 volledig rookvrij te zijn (ook tijdens senioren wedstrijden en activiteiten), we willen deze aankomende maanden gebruiken om dit in te gaan voeren. Zo gaat het terrein voorzien worden van borden waarop staat aangegeven dat we rookvrij zijn. We willen jullie vragen om hier vanaf september 2019 (start buitenseizoen) al rekening mee te houden en alleen te roken buiten het terrein, bij voorkeur aan de overkant van de straat om zo ook de ingang van de poort rookvrij te houden.
 
Het naleven van de afspraken zal zeker in de eersten weken extra tijd en aandacht vragen, hier zullen wij als bestuur zorg voor dragen, maar vragen ook jullie steun en hulp om mensen die op het terrein roken vriendelijk aan te spreken. Ga er in eerste instantie vanuit dat iemand niet op de hoogte is van de afspraak. Vertel over de afspraak en laat diegene weten waar hij/zij wel mag roken (buiten de poort aan de overkant van de straat). Gezien we veel jonge trainers hebben vragen wij ook ouders om hierbij te helpen en zo een rookvrij klimaat te creëren.
 
Alvast bedankt voor jullie inzet.
Het bestuur