Nieuw sportpark

Op 9 december jl. heeft de gemeenteraad het voorstel van B en W voor o.a. het nieuwe sportpark in Hoeven goedgekeurd. Een belangrijke stap in de besluitvorming!
Er zijn na dit besluit nog 2 varianten aan de orde. De eerste is aan de overzijde van het Groot Stuk en de tweede aan de huidige zijde. Het definitieve besluit, dat geen instemming meer behoeft van de gemeenteraad, hangt af van de grondverwerving van de overzijde variant. Slaagt deze grondverwerving dan heeft deze oplossing de voorkeur van de gemeente maar ook van de Hoevense sportverenigingen.

Zeer binnenkort moet het besluit bekend zijn. Wordt het de overzijde dan moet er nog een bestemmingsplanprocedure gaan lopen die naar verwachting 3 tot 6 maanden in beslag neemt. Immers de huidige agrarische bestemming moet worden gewijzigd in sport. Parallel hieraan beginnen we met de voorbereidingen, zoals het definitief maken van ons programma van eisen en de definitieve indeling van het sportpark en daarbinnen weer de indeling van ons korfbalcomplex. Ook kan de aanbesteding worden voorbereid. De planning van 2012 voor een nieuwe korfballocatie staat daarmee nog altijd overeind.

Geef een reactie