Bestuur & Commissies

Bestuur

Het bestuur van Springfield bestaat uit:

 • Wim van Nispen (Voorzitter)
 • Jan Oomen (Secretaris, tevens PR en communicatie)
 • Ronny Schwachöfer (Penningmeester)
 • Ralph van Rossum (Bestuurslid wedstrijdsecretariaat)
 • Virgie van Overveld-van Popta (Bestuurslid jeugdzaken en activiteitencommissie)
 • Anouk Lauwerijssen (Bestuurslid jeugdzaken en activiteitencommissie)
 • Martijn Hentzen (Bestuurslid accommodatie/kantinecommissie)

Commissies

Springfield kent de volgende commissies:

 • Activiteitencommissie
 • Jeugdcommissie
 • Technische commissie
 • Accommodatie/kantine commissie

 

Klik hier om in contact te komen met het bestuur en/of de commissies.